Bra att låna ut lägenheten

Kolla vad som väntande på oss när vi kom hem.


Ballongen hade lite dåligt med luft kvar dock.


| |
Upp